Image

עולמות התוכןImage

תקשורת ומדיה


Image

שירותי בריאות ופרמצבטיקה


Image

בנקאות ופיננסיים


Image

פוליטיקה מקומית וארציתImage

תחבורה


Image

רשויות וממשל


Image

מזון


Image

צרכנות וקמעונאות


איך נוכל לעזור לך?

איך נוכל לעזור לך?

ארגז הפתרונותבדיקת קונספטים


נכסיות המותגאפקטיביות פרסום


שביעות רצון וחווית הלקוח

סקרים פוליטיים


סגמנטציה


סקרי עמדות


מחקרי הערכה


Go/No Go


סקרים למדיה


סילום העדפות


מחקרים פנים ארגוניים


שיטות הדגימה

מחקר כמותי

סקרים באינטרנט

סקרי מובייל

דלת לדלת

מרכזי מבקרים

On Board

נקודות מכירה

סקרים משולבים טלפוני ואינטרנט

סקרים טלפוניים


מחקר איכותני

פרלמנט" קבוע של צרכנים"

פנל אד הוק המאפשר מעקב אחר טרנדים, שינויים במגרש התחרות, שינויים במותג, ציפיות וכיווני מחשבה אופרטיביים.

קבוצות מיקוד

עריכת קבוצות במכון בחדר ייעודי הכולל מראה חד כיוונית עריכת קבוצות בכל רחבי הארץ

מחקרים אתנוגרפים

ראיונות עומק

פנים אל פנים, טלפוניים ואינטרנטיים Online

קבוצות מיקוד אינטרנטיות

באמצעות פלטפורמה ייעודית אשר פותחה באנגליה online הערכות ומאפשרת הנחיה בחדר וירטואלי, תוך התגברות על מגבלות של זמן ומרחק גיאוגרפי

Image

מדגם אל-ערב


אודות המחלקה

לחברה הערבית בישראל קיימים קודים התנהגותיים שמאפיינת אותם ומייחדת אותם מחברות אחרות.
אנו מאפשרים ללמוד על החברה, דפוסי התנהגות, אופי קבלת החלטות, וכיצד להשפיע על הבחירות שלהם.
כל זה מתאפשר בזכות עבודות חקר יסודיות, והיכרות מעמיקה מתוך השטח.

ספרו לי עוד

שיטות מחקר מגוונות


ראיונות אישיים, קבוצות מיקוד, סקרי דעת קהל,סקרי טלפון, סקרים דלת לדלת.

ספרו לי עוד

צוות מנצח


המחלקה מורכבת מאנשי אקדמיה ומחקר וגם אנשי שטח מומחים וייחודיים מהשורה הראשונה מתוך החברה הערבית.

הכירו את הצוות

עריכת חוות דעת


ד"ר מינה צמח, מנהלת המדעית של מכון מדגם, עורכת חוות דעת מקצועיות לבתי משפט. לד"ר צמח נסיון של עשרות שנים הן בכתיבת חוות דעת והן בהגנה עליהם בבתי משפט. חוות הדעת מתייחסות לנושאים הבאים:


פגיעה בזכויות יוצרים וגניבת דעת

 • מוניטין ומעמד שיווקי של חברות ושל סימני מסחר
 • אפשרות של בלבול בין סמלים מסחריים, אריזות וכו' (למשל, האם חשיפה לסמל מסחרי/לשם של חברה א' עלול להטעות לחשוב שהסמל/השם קשור לחברה אחרת
 • זיהוי שמיעתי/מילולי/ויזואלי בין מושגים שונים

תביעות ייצוגיות

 • הטעיה לגבי חומרי הגלם של מוצרים שונים
 • אי עמידה בסטנדרטים של שירותים או מוצרים כמו תרופות OTC, מוצרים דיאטטיים ועוד
 • הימנעות מהעברת מידע (בזמן) על נזקים שהתגלו במוצר
 • הערכת נזקים כתוצאה של אי עמידה בדרישות החוק או בסטנדרטיים מוצהרים על ידי החברה
 • הטעיה לגבי משקלות של מוצרי מזון שנמכרים באריזה
 • גביית תשלומים שלא הוצהר עליהם לפני רכישת השירות/המוצר

פרשנויות של חוקים

 • עמידה בדרישות החוק לקביעת מיסוי, שכר ועוד
 • פרשנות החוק לגבי הצדקת שימוש במדדים שונים לקביעת נתון מסכם (כמו גובה הפיצויים)
 • בדיקת התנהלות גופים ציבוריים במישור ארגוני וכספי
 • ערעור על תוצאות בחירות לרשויות מקומיות


חוות הדעת בנושאים השונים נחלקות לשני סוגים:

"ניתוח ביקורתי של חוות דעת שהוצגו על ידי "הצד האחר

חוות דעת שמתבססות על מחקרים אותם עורך מכון מדגם בראשותו של מנו גבע

בכל חוות דעת יש הקפדה לעמידה על כל הדרישות המתודולוגיות של מחקר

צור קשר


  מייל (שדה חובה)

  באיזה נושא? (שדה חובה)

  איך אפשר לעזור?