סקרים פוליטיים

רשויות מקומיות

במדגם צוות מיומן ומנוסה בסקרי בחירות לרשויות המקומיות בערים, מועצות אזוריות, ומועצות מקומיות. הצוות במדגם ילווה את המועמד ואנשיו בשלבים השונים של הקמפיין על פי הצורך במחקר.

נייעץ למועמד על מועד ביצוע הסקרים, אוכלוסיית היעד והרכב המדגם, נחבר שאלון ונייעץ לגבי נושאי הסקר, ניסוח השאלות וכמובן ננתח את הנתונים ונסייע בפירושם ובהסקת המסקנות.

נשמח לעמוד לשירותך. ליצירת קשר לחץ כאן

בחירות פנימיות במפלגות וארגונים

במדגם צוות מיומן ומנוסה בסקרי בחירות מקדימות ובחירות בארגונים שונים. הצוות במדגם ילווה את המועמד ואנשיו בשלבים השונים של הקמפיין על פי הצורך במחקר.

נוכל לייעץ למועמד על מועד ביצוע הסקרים, אוכלוסיית היעד והרכב המדגם, חיבור השאלון והנושאים לסקר, ניסוח השאלות וכמובן נסייע בפירוש הנתונים והסקת המסקנות.

נשמח לעמוד לשירותך. ליצירת קשר לחץ כאן

 

תחזית תוצאות בחירות

בערוצי הטלוויזיה השונים נהוג שבמהדורה הפותחת את הערב עם סגירת ההצבעה בקלפיות, מפורסם סקר שמנבא את התוצאות האמיתיות. סקר זה יכול להעשות טלפונית או באמצעות מדגמי קלפיות.

מכון המחקר מדגם בראשות מנו גבע ביצע את המדגמים המנבאים את התוצאות עבור רשות השידור ופורסמו בערוץ הראשון בארבע מערכות בחירות : בשנת 1999 בבחירות לכנסת ולראשות הממשלה, בשנת 2001 בבחירות לראשות הממשלה, ובבחירות לכנסת בשנים 2006 ו- 2009.

הסטיה המקסימלית שהתקבלה מול תוצאות האמת הייתה של פחות מ-1%.