כלי המחקר


כלים עבור מחקר איכותני

כלים עבור מחקר כמותי

"פרלמנט" קבוע של צרכנים

פנל אד הוק המאפשר מעקב אחר טרנדים, שינויים במגרש התחרות, שינויים במותג, ציפיות וכיווני מחשבה אופרטיביים.

ראיונות עומק

פנים אל פנים, טלפוניים ואינטרנטיים Online

קבוצות מיקוד

עריכת קבוצות במכון בחדר ייעודי הכולל מראה חד כיוונית
עריכת קבוצות בכל רחבי הארץ

מחקרים אתנוגרפיים

ליווי הצרכנים בתוך הסביבה הטבעית שלהם בבית ומחוצה לו.
ליווי קניה המאפשרים חשיפה בזמן אמת לדפוסי קניה ומערך השיקולים
הלוקחים חלק בבחירה על רקע מגרש התחרות ע”ג המדף.

קבוצות מיקוד אינטרנטיות

באמצעות פלטפורמה ייעודית אשר פותחה באנגליה online הערכות
ומאפשרת הנחיה בחדר וירטואלי, תוך התגברות על מגבלות של זמן ומרחק גיאוגרפי
(לדוגמה – קבוצות בפריפריה)

כריית נתונים

כלי ניתוח של המרחב הווירטואלי בהיבט האיכותני

סקרי מובייל

סקרים משולבים טלפוני ואינטרנטי


מרכזי מבקרים

On Board

סקרים באינטרנט

סקרים טלפוניים


סקרי שטח CAPI

דלת לדלת

נקודות מכירה

כלי המחקר

פתרונות מחקר


בדיקת קונספטים


נכסיות מותג


אפקטיביות פרסום


שביעות רצון וחווית הלקוח


סקרים פוליטיים


סגמנטציה


סקרי עמדות


מחקרי הערכה


Go/No Go


סקרים למדיה


סילום העדפות


מחקרים פנים ארגוניים


אפקטיביות פרסום

שביעות רצון וחווית הלקוח

בדיקת קונספטים

נכסיות מותג

סקרי עמדות

מחקרי הערכה

סקרים פוליטיים

סגמנטציה

סילום העדפות

מחקרים פנים ארגוניים

Go/No Go

סקרים למדיה


שיטות מחקר


מחקר איכותני

מחקר כמותי


מחקר איכותני


מחקר כמותי

 • מרכזי מבקרים

  On Board

  דלת לדלת

  נקודות מכירה

  סקרי מובייל

  סקרים משולבים טלפוני ואינטרנטי

  סקרים באינטרנט

  סקרים טלפוניים

 • ראיונות עומק

  פנים אל פנים, טלפוניים ואינטרנטיים Online

  מחקרים אתנוגרפיים

  ליווי הצרכנים בתוך הסביבה הטבעית שלהם בבית ומחוצה לו.
  ליווי קניה המאפשרים חשיפה בזמן אמת לדפוסי קניה ומערך השיקולים
  הלוקחים חלק בבחירה על רקע מגרש התחרות ע"ג המדף.

  קבוצות מיקוד

  עריכת קבוצות במכון בחדר ייעודי הכולל מראה חד כיוונית
  עריכת קבוצות בכל רחבי הארץ

  "פרלמנט" קבוע של צרכנים

  פנל אד הוק המאפשר מעקב אחר טרנדים, שינויים במגרש התחרות, שינויים במותג,
  ציפיות וכיווני מחשבה אופרטיביים.

  קבוצות מיקוד אינטרנטיות

  באמצעות פלטפורמה ייעודית אשר פותחה באנגליה online הערכות
  ומאפשרת הנחיה בחדר וירטואלי, תוך התגברות על מגבלות של זמן ומרחק גיאוגרפי
  (לדוגמה - קבוצות בפריפריה)


 • קבוצות מיקוד

  עריכת קבוצות במכון בחדר ייעודי הכולל מראה חד כיוונית
  עריכת קבוצות בכל רחבי הארץ

  "פרלמנט" קבוע של צרכנים

  פנל אד הוק המאפשר מעקב אחר טרנדים, שינויים במגרש התחרות, שינויים במותג,
  ציפיות וכיווני מחשבה אופרטיביים.

  קבוצות מיקוד אינטרנטיות

  באמצעות פלטפורמה ייעודית אשר פותחה באנגליה online הערכות
  ומאפשרת הנחיה בחדר וירטואלי, תוך התגברות על מגבלות של זמן ומרחק גיאוגרפי
  (לדוגמה - קבוצות בפריפריה)

  ראיונות עומק

  פנים אל פנים, טלפוניים ואינטרנטיים Online

  מחקרים אתנוגרפיים

  ליווי הצרכנים בתוך הסביבה הטבעית שלהם בבית ומחוצה לו.
  ליווי קניה המאפשרים חשיפה בזמן אמת לדפוסי קניה ומערך השיקולים
  הלוקחים חלק בבחירה על רקע מגרש התחרות ע"ג המדף.


 • סקרים באינטרנט

  סקרים טלפוניים

  סקרי מובייל

  סקרים משולבים טלפוני ואינטרנטי

  דלת לדלת

  נקודות מכירה

  מרכזי מבקרים

  On Boardמחלקות ייעודיות


המחלקה הערבית

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

המחלקה החרדית

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסטצור קשר?איך נוכל לעזור לך


מייל (שדה חובה)

באיזה נושא? (שדה חובה)

איך אפשר לעזור?